ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2567 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

26 มิถุนายน 2567 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

37

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมนาวา "วัง"
"หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4

ธรรมนาวา "วัง" "หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4

45

19 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
👉🏻👉🏻 การป้องกันการโรคฮีทสโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด ประเทศไทยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
👉🏻👉🏻 เมื่อมีอาการ
1.นำคนป่วยเข้าที่ร่ม ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่โดน แสงงแดด เพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายลง
2.ถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออก เช่น เสื้อคลุม หรือ ถุงเท้า
3.ให้นอนราบ ยกเท้าสูงสองข้าง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
4.ให้ดื่มเกลือแร่ หรือ เครื่องดื่มที่ให้ความชุ่มชื่นต่อร่างกาย
5.เช็ดตัว ประคบเย็นตามซอกคอ ตัว รักแร้ ขาหนีบ หน้าผาก หรือเป่าลมเย็นเพื่อให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้
#ด้วยความปรารถนาดี
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งบุหลัง

📣📣 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง 👉🏻👉🏻 การป้องกันการโรคฮีทสโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด ประเทศไทยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 👉🏻👉🏻 เมื่อมีอาการ 1.นำคนป่วยเข้าที่ร่ม ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่โดน แสงงแดด เพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายลง 2.ถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออก เช่น เสื้อคลุม หรือ ถุงเท้า 3.ให้นอนราบ ยกเท้าสูงสองข้าง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด 4.ให้ดื่มเกลือแร่ หรือ เครื่องดื่มที่ให้ความชุ่มชื่นต่อร่างกาย 5.เช็ดตัว ประคบเย็นตามซอกคอ ตัว รักแร้ ขาหนีบ หน้าผาก หรือเป่าลมเย็นเพื่อให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ #ด้วยความปรารถนาดี #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งบุหลัง

267

14 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567(ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้เกิดความรู้ ความชำนาญเกิดความตระหนักในการป้องกันอัคคีภัยของชุมชนทุกระดับ
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลตำบลกำแพง
นายจ่าเอกวิภาส นวลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
นายประสิทธิ์ อินทรคีรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
นายวรา หลงหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567(ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น - เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้เกิดความรู้ ความชำนาญเกิดความตระหนักในการป้องกันอัคคีภัยของชุมชนทุกระดับ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลกำแพง นายจ่าเอกวิภาส นวลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด นายประสิทธิ์ อินทรคีรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน นายวรา หลงหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

327

7 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

724

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขยะ ปัน สุข" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขยะ ปัน สุข" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

1027

4 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ  “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร”
        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง  ได้จัดทำสวนสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
#1อปท.1สวนสมุนไพร 
#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

โครงการ “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร” องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดทำสวนสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน #1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

950

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงทัศนียภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ และเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ ตุลาคม ของทุกปี)

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงทัศนียภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ และเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ ตุลาคม ของทุกปี)

1083

27 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๑๘ - ๒๐ และ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วย
นายธรรมรัฐ บุญธรรม นายภิณโญ ตรีโกบ รองนายกฯ นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมทั้งปรึกษา หารือ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งบุหลัง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ บัณฑิตอาสาฯ อสม. ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันที่ ๑๘ - ๒๐ และ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วย นายธรรมรัฐ บุญธรรม นายภิณโญ ตรีโกบ รองนายกฯ นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมทั้งปรึกษา หารือ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งบุหลัง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ บัณฑิตอาสาฯ อสม. ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1055

25 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกฯ  นายพร้อม หลีเหมือน ประธานสภาฯ นายประดิษฐ์ หลังเถาะ รองประธานสภาฯ  นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผูัอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นางสาวแอนนา พรมดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.ทุ่งบุหลัง ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วย เบาะลม เก้าอี้วีลแชร์ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ในตำบลทุ่งบุหลัง

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกฯ นายพร้อม หลีเหมือน ประธานสภาฯ นายประดิษฐ์ หลังเถาะ รองประธานสภาฯ นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผูัอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวแอนนา พรมดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.ทุ่งบุหลัง ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วย เบาะลม เก้าอี้วีลแชร์ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ในตำบลทุ่งบุหลัง

1080

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้นายภิณโญ ตรีโกบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม สืบสานพระราชปนิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย แกนนำ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังได้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค การป้องกันปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการตรวจโรคเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 67 คน

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้นายภิณโญ ตรีโกบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม สืบสานพระราชปนิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย แกนนำ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังได้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค การป้องกันปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการตรวจโรคเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 67 คน

1091

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 กันยายน 2566
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายนพ บิลละเตะ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อให้แม่และเด็กในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังได้รับบริการทางด้านอนามัยที่ถูกต้องและได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 53 คน

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายนพ บิลละเตะ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อให้แม่และเด็กในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังได้รับบริการทางด้านอนามัยที่ถูกต้องและได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 53 คน

1095

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 กันยายน 2566
------------------------------------นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้นายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ชีวาเลย์ บีช รีสอร์ท ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีเยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

วันที่ 2 กันยายน 2566 ------------------------------------นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้นายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ชีวาเลย์ บีช รีสอร์ท ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีเยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

1121

2 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
ตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมยกระดับสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง"

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 ตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมยกระดับสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง"

1107

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 
เวลา 13.30 น.
----------------------------------------
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ---------------------------------------- นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

1149

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
----------------------------------------

นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยกู้ชีพลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ ๑ บ้านมะหงัง ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ---------------------------------------- นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยกู้ชีพลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ ๑ บ้านมะหงัง ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

1145

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งบุหลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนให้มี
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจารจร เครื่องหมายจารจร ทักษะการขับขี่ การตรวจประเมิน สภาพพาหนะก่อนการขับขี่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ขวัญชัย หล๊ะเลย ด.ต.ณัฐวุธ เอียดเกิด และ ร.ต.ท.อดุล สุขธร เป็นวิทยากรโครงการฯ 
ณ ชีวาเลย์บีชรีสอร์ท ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งบุหลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนให้มี การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจารจร เครื่องหมายจารจร ทักษะการขับขี่ การตรวจประเมิน สภาพพาหนะก่อนการขับขี่ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ขวัญชัย หล๊ะเลย ด.ต.ณัฐวุธ เอียดเกิด และ ร.ต.ท.อดุล สุขธร เป็นวิทยากรโครงการฯ ณ ชีวาเลย์บีชรีสอร์ท ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1098

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
"รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖"

"รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖"

1098

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

1102

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

1093

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...