ภาพกิจกรรม
"รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖"
482
26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566                                                  
--------------------------------------
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)" ประจำปี 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ