องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

นายชัยยา ฤทธิ์เดช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

082-430-4333

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

-

  • วิสัยทัศน์

    ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนากลุ่มอาชีพ สังคมพัฒนา

ข่าวสารชาวอบต.ทุ่งบุหลัง

กิจกรรมชาวอบต.ทุ่งบุหลัง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ทุ่งทานตะวัน เขาทะนาน ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
9 สิงหาคม 2566

พี่น้อง อบต.ทุ่งบุหลัง เราดูแล

5
หมู่
2391
ประชากร
18.50
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)