ภาพกิจกรรม
แหลมบังโก๊ะ เป็นแหลมที่มีหาดทรายสวยงาม

แหลมบังโก๊ะ เป็นแหลมที่มีหาดทรายสวยงาม

440

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เขาทะนานเป็นภูเขาหินปูนสูง

เขาทะนานเป็นภูเขาหินปูนสูง

438

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
หาดทุ่งสะโบ๊ะ

หาดทุ่งสะโบ๊ะ

436

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทุ่งทานตะวัน เขาทะนาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ทุ่งทานตะวัน เขาทะนาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

441

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กันยายน 2565 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ข้าราชการ และพนักงาน อบต. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 25 กันยายน 2565 ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.ทุ่งบุหลัง เวลา 08.00 น.

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ข้าราชการ และพนักงาน อบต. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 25 กันยายน 2565 ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.ทุ่งบุหลัง เวลา 08.00 น.

440

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565  นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลัง หร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565  นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลัง หร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565

440

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565  นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ก่อนการเริ่มโครงการ นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่อง“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังใสสะอาด2565” “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามการประกาศเจตนารมณ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565  นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต. เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ก่อนการเริ่มโครงการ นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่อง“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังใสสะอาด2565” “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามการประกาศเจตนารมณ์

440

27 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุ่งหว้า กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ประจำปี 2565

โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุ่งหว้า กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ประจำปี 2565

446

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

442

26 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

วันที่ 22 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

445

22 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องมาตรการกรเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 และตามประกาศจุฒาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติศาสนากิจ และจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1443 ฉบับที่ 1/2565

เรื่องมาตรการกรเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 และตามประกาศจุฒาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติศาสนากิจ และจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1443 ฉบับที่ 1/2565

445

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลทานตะวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลทานตะวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

441

11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนในเรื่องอื่นๆ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยกา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนในเรื่องอื่นๆ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยกา

442

11 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

444

8 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลั

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลั

521

7 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง

448

30 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผ

441

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งบุหลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อิหม่ามมัสยิด และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก ?ฐานทรัพยากรท้องถิ่น? โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งบุหลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อิหม่ามมัสยิด และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก ?ฐานทรัพยากรท้องถิ่น? โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

738

3 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

454

22 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธ

445

11 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...