ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลิตภัณฑ์ ไข่มุกแท้ 1 ชุด

ผลิตภัณฑ์ ไข่มุกแท้ 1 ชุด

492

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ

ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ

486

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งแห้ง

ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งแห้ง

492

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับไข่มุก

ผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับไข่มุก

480

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ ไข่มุกแท้อันดามัน

ผลิตภัณฑ์ ไข่มุกแท้อันดามัน

480

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งกลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง

ผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งกลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง

476

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

ผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

476

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...