ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โทรศัพท์ : 074-710976 โทรสาร : 074-710976

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06910605@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.ทุ่งบุหลัง