มัลติมีเดีย
ทุ่งทานตะวัน เขาทะนาน ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
9 สิงหาคม 2566