ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๗๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๖๒ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-15

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-08

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-14

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จ้างเหมาเวที พร้อมตกแต่งและทำความสะอาดบริเวณสุสานที่จัดงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๓ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-15

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0004 และหมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16