ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-04

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-21

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๖๕๑ สตูล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06