ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0184 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดระยอง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-08

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.43-001 สายสี่แยกทุ่งคา-บ้านถ้ำสิงห์หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย

จังหวัดชุมพร

2020-01-15

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

จ้างเช่าเต็นท์ เวทีการแสดง เครื่องเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก(วันเด็กแห่งชาติ)ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

วัสดุสำนักงาน(ชุดความร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร)

จังหวัดปัตตานี

2020-01-13

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-09

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อจัดซื้อของรางวัลและวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-09

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางขุนพรม(จุดที่๑) ขนาด ๑.๘๐x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-15

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล

จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-03