ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 2750 สตูล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2565

524