ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าทานตะวัน ตามโครงการเทศกาลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2565

514