ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการป้องกันโรคระบาด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2565

524