ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มไม้ไผ่ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2565

531