ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มกราคม 2567 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นายพร้อม หลีเหมือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและเจ้าหน้าที่องค์หริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่ที่1พร้อมด้วยนายประมวล สุหรน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 บ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยนายกชัยยา ฤทธิ์เดช ได้กล่าวชี้แจง - ประเด็นการขุดลอกคลองมะหงัง -ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันเด็กที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม และ -ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลทานตะวันบานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
9 มกราคม 2567

474


วันที่ 9 มกราคม 2567
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นายพร้อม หลีเหมือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและเจ้าหน้าที่องค์หริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่ที่1พร้อมด้วยนายประมวล สุหรน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 บ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยนายกชัยยา ฤทธิ์เดช ได้กล่าวชี้แจง
- ประเด็นการขุดลอกคลองมะหงัง
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันเด็กที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม และ
-ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลทานตะวันบานที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์