ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขยะปันสุข" รับบริจาคขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษ/กระดาษลัง ขวดแก้ว เพื่อนำขยะที่รับบริจาคไปจำหน่าย นำรายได้ทั้งหมดมาช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังต่อไป จุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ บริเวณหน้าหน่วยกู้ชีพ อบต.ทุ่งบุหลัง หรือรถรับบริจาคเคลื่อนที่ โทร. 074-710976 ต่อ 13
23 พฤศจิกายน 2566

401