ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง กลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
29 สิงหาคม 2566

477


ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง
กลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง