ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ /Tel. 074 - 710976
โทรสาร/Fax. 074 - 710976
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.thungbulang.go.th