โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มเครือข่ายต่างๆ และประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณถนนสายคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 2 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวางกูร ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณเขาทะนาน และบริเวณถนนสายคลองชลประทาน ม.3 ,2 , 4 เนื่องมีการจัดกิจกรรม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ ได้แก่
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
2. เป็นการแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง
3.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักษ์ป่าไม้ รักษ์ต้นไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

อ่านเพิ่มเติม...