ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13  สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง กิจกรรมมอบดอกมะลิให้แม่เพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญู  โดยจัดกิจกรรมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำร่างผังเมืองรวมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นำโดย นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ  หอประชุม 100 ปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรม ?Big Cleaning Day? บริเวณเขาทะนานและบริเวณภายนอกและภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...