- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -

       เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนเลียบชายหาดทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายละเอียดเอกสารคลิก