สำนักสงฆ์เขาทะนาน เป็นภูเขาที่มีถ้ำสามารถเดินทะลุได้ มีพระพุทธรูปบูชา

 

Read more ...

แหลมบังโก๊ะ เป็นแหลมที่มีหาดทรายสวยงาม

 

Read more ...

เขาทะนานเป็นภูเขาหินปูนสูง

 

Read more ...

หาดทุ่งสะโบ๊ะ

 

Read more ...

ทุ่งทานตะวัน เขาทะนาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

Read more ...