แหลมบังโก๊ะ เป็นแหลมที่มีหาดทรายสวยงาม

 

 แหลมบังโก๊ะ เป็นแหลมที่มีหาดทรายสวยงาม มีต้นสนขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะแก่การพักผ่อน