ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

จ้างซ่อมรถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-28

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 10 ใบ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะบนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2567

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

จ้างเหมาตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19