ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ อถล. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาทะนาน
22 มิถุนายน 2566

32


นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ อถล. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาทะนาน 
- กิจกรรมทาสีรั้วกุโบร์ บ้านมะหงัง หมู่ที่ 1
- กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
- เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาทะนาน